Direct naar content
Logo Rotterdam staat om jou te springen, ga naar de voorpagina

Studeren met een beperking

Het kan zijn dat je als student met een beperking meer ondersteuning nodig hebt. Je kunt als student veel zelf of in overleg met je studieadviseur/mentor/decaan regelen. Onder studenten met een beperking worden studenten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, met dyslexie of een andere leerstoornis en psychische beperkingen verstaan.

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De EUR vindt het belangrijk dat al haar studenten hun talenten optimaal kunnen benutten. Team SMF (Studeren met een functiebeperking) maakt zich hard om deze wens om te zetten in realiteit. Het team SMF helpt bij het aanvragen en ontwikkelen van extra voorzieningen.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking hun studie succesvol kunnen doorlopen. Op basis van jouw persoonlijke situatie biedt Hogeschool Rotterdam een aantal mogelijkheden. Dit zijn bijvoorbeeld aparte tentamenruimtes, versoepelde absentieregelingen, alternatieve toetsvormen, extra tijd, rustruimtes, etcetera. Voor meer informatie ga naar de website van Hogeschool Rotterdam.

Codarts

Codarts streeft ernaar dat alle studenten hun studie succesvol kunnen doorlopen, ook als je een functiebeperking hebt. De studentendecaan informeert je graag over de mogelijkheden, voorzieningen en regelingen bij Codarts. Eventuele afspraken tussen jou en je opleiding worden vastgelegd in een overeenkomst individuele studieafspraken. Meer informatie ga naar de website van Codarts.

Hogeschool TIO

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al vijf jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wellantcollege

Er zijn verschillende mensen op het Wellant die je begeleiden bij jouw ontwikkeling. Naast docenten, coaches en mentoren is het soms prettig om je vragen te stellen aan onze decaan. Als je extra begeleiding nodig hebt, dan hebben we het begeleidingsteam, dat je door kan verwijzen naar specialisten die jou extra hulp kunnen bieden.

Albeda college

Volg je een studie bij Albeda, dan sta je er nooit alleen voor. Zo heb je regelmatig mentorlessen met de klas en één-op-één-gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken kun je eventuele problemen of knelpunten bespreken. Samen met je mentor of studieloopbaanbegeleider kijk je naar hoe Albeda je kan helpen. Lees verder.

Hoornbeeck College

Op het Hoornbeeck College vinden we persoonlijke aandacht belangrijk. We begeleiden en ondersteunen studenten op verschillende manieren. Alle studenten worden zo goed mogelijk ondersteund in hun opleiding. Waar kun je sowieso op rekenen? En bij wie moet je zijn voor welke ondersteuning? Lees verder.

Zadkine

Studeren is niet altijd even makkelijk. Soms kun je wel wat extra begeleiding gebruiken om je diploma te behalen. Bijvoorbeeld als je dyslexie of dyscalculie hebt, vanwege je thuissituatie of omdat je extra structuur nodig hebt. Twijfel je of je extra begeleiding nodig hebt? Maak een afspraak met onze loopbaanadviseurs van het Studiekeuzecentrum. Lees meer.

Grafisch Lyceum Rotterdam

De medewerkers van Ondersteuning & Advies van het Grafisch Lyceum kunnen je ondersteunen als je tijdens je opleiding vragen, zorgen of problemen hebt die direct invloed hebben op je studie en waarvoor je niet direct een oplossing ziet. De gesprekken met de medewerkers van Ondersteuning & Advies zijn altijd vertrouwelijk. Lees verder.

Hout- en Meubileringscollege

De begeleiding op het HMC bestaat uit een studieloopbaanbegeleider per student per klas, een studiecoördinator per onderwijsteam, een adviseur studentbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk. Het HMC kan extra begeleiding bieden aan studenten met een bijzonderheid of een beperking. Lees verder.